Denktank



Het wijkteam heeft zich al in 2012 beraden over een visie op de wijk, gericht op de toekomst. Hoe zouden we willen dat de wijk er uitziet in 2030? Het wijkteam heeft daartoe een oproep gedaan aan bewoners om een denktank te vormen die zich gaat bezighouden met deze toekomstvisie.


Foto: OpenClips (Pixabay)

Denktank

Aan de denktank werken de volgende bewoners mee:
Mevr. Leny de Heer, de heren Marc Boonman, Ron Geiger, Henk Saaman, Nico van Weerdhuizen en als coördinator, Gilles Dellebeke.

Zij hebben inmiddels al een heleboel werk verzet en het resultaat is getoond in de presentatie op het wijkoverleg van voorjaar 2014.
Wilt u de presentatie bekijken dan kunt hier klikken.

Inmiddels is een tweede presentatie getoond op het wijkoverleg van 15 oktober 2015. Deze presentatie gaat o.a. over de plannen van Woongoed en de ontwikkelingen rond Essenvelt en de zonneweide.
U kunt de tweede presentatie hier bekijken.

 

Visie steeds bijstellen

De doelstellingen zijn duidelijk en de visie die ontstaat maakt het mogelijk om die te gebruiken bij plannen voor veranderingen op allerlei gebied. Een visie is een “kijk op de wijk” vanuit de situatie zoals die op dit moment is. Dat houdt ook in dat de visie na verloop van tijd aan veranderingen onderhevig zal zijn. Situaties en omstandigheden veranderen en maken dat een visie regelmatig moet worden bijgesteld. Het is dus een proces dat eigenlijk nooit af is. Door veel gegevens te verzamelen, uit allerlei bronnen, zal men sneller in staat zijn om de visie bij te stellen en adviezen te formuleren.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *




> terug naar Het Wijkteam


Berichten in de categorie Denktank:

  • Bezuinigingsvoorstel Middelburg gereed 13 oktober 2015

    Zwaarste bezuinigingsronde Middelburg zit in financieel zwaar weer. Om het huishoudboekje van de gemeente kloppend te maken, zijn opnieuw forse bezuinigingen nodig. Het college legt de gemeenteraad daarom een bezuinigingsvoorstel voor van € 8,3 miljoen. Het complete bezuinigingsvoorstel kunt u hier vinden

Lees verder