Gemeenten verplicht tot uitrol 5G

Op dit moment ligt er een wetsvoorstel om de Telecommunicatiewet te wijzigen waarbij gemeenten verplicht zullen worden om mee te werken aan het plaatsen van de zendmasten en small cel antennes door telecombedrijven. Om de 150 meter zal er in iedere straat, op gebouwen (dus ook scholen, ziekenhuizen, appartementencomplexen, winkels etc) een antenne geplaatst moeten worden om het gewenste bereik te realiseren en dat alle apparatuur goed zal kunnen functioneren. Het gevolg hiervan zal zijn dat de straling in bewoonde gebieden.

De telecomindustrie is op dit moment actief met de voorbereiding van de uitrol van het zogeheten 5G netwerk. Dit netwerk zorgt ervoor dat draadloze communicatie een veel grotere snelheid en intensiteit zal krijgen, en de capaciteit van draadloze apparatuur kan worden vergroot. De bedoeling is dat met de komst van 5G, de vijfde generatie mobiele technologie, het ‘internet of things’ geïmplementeerd zal worden. Zelfsturende auto’s, huishoudelijke apparatuur die op afstand bediend kan worden, een ‘smart samenleving’ die aangestuurd wordt door technologie en waarbij alles met alles kan communiceren. Omdat de straling van dit netwerk een hele krachtige maar korte reikwijdte heeft, moet er wereldwijd een gigantische hoeveelheid zendmasten en small-cell antennes geplaatst worden om het netwerk te kunnen laten draaien. Om de installatie van dit netwerk zonder obstakels te kunnen laten plaatsvinden, dienen gemeenten en overheden hun medewerking hieraan te verlenen.

Kijk voor meer informatie hierover op de website van ZPS zeeuwsplatformstralingsrisico.nl