Documenten Downloads

Huishoudelijk Reglement & Verantwoording

Stichting Wijkteam Middelburg-zuid heeft als aanvulling op de statuten een huishoudelijk reglement opgesteld. Deze bevat regels, richtlijnen en afspraken die de stichting hanteert, maar ook de taken en bevoegdheden van de bestuursleden. Documenten van het Huishoudelijk reglement & de Verantwoording kunt u bij ons schriftelijk aanvragen om in te zien.

voor vragen en informatie