AVG Privacy Verklaring

Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid neemt de privacy van haar websitebezoekers en medeburgers serieus en neemt daarom de volgende privacy statement in acht betreffende de website https://www.middelburg-zuid.nl

Doel en Bewaartermijn
De logfiles van onze website (de zogenoemde server logfiles) houden tijdelijke informatie bij, zoals alle opgeroepen bestanden met datum, tijd, browser en ip-adres. Doel hiervan is het veilig en bereikbaar houden van de website. De logfiles worden na 30 dagen (bewaartermijn) automatisch verwijderd.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken geen persoonsgegevens van bezoekers aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor onze dienst, voor de nakoming van wettelijke verplichtingen of voor de aangifte van strafbare feiten.

Beveiliging
Wij zorgen voor een passende beveiliging van uw persoonsgegevens om ongeautoriseerde toegang en misbruik te beperken. Uw gegevens worden in de EU opgeslagen.

Privacy & Rechten

Recht op inzage
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens als u wilt weten welke persoonsgegevens de middelburg-zuid.nl van u verwerkt.

Recht op rectificatie
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Dit is het recht op rectificatie.

Recht op vergetelheid
U kunt, in een aantal gevallen, aan de Stichting vragen om uw gegevens te laten wissen.

Recht op dataportabiliteit
U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) als de Stichting uw gegevens verwerkt omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Of om een overeenkomst met u uit te voeren. Let op: dit geldt alleen voor gegevens die de Stichting digitaal verwerkt, dus niet voor papieren bestanden. Het recht op dataportabiliteit geldt niet wanneer de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor de Stichting om een taak van algemeen belang te vervullen en ook niet wanneer de Stichting haar openbare taken aan een wettelijke verplichting voldoet.

Recht op beperking van de verwerking
U kunt de Stichting vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken.

Als u van bovenstaande rechten gebruik wilt maken dan kunt u dit schriftelijk indienen en zal binnen 30 dagen behandeld worden.

Informatie
Meer informatie over de AVG privacywet kunt u vinden op de website autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen Privacyverklaring
Wij zijn gerechtigd om dit privacy statement wijzigen, bijvoorbeeld in verband met veranderingen binnen onze stichting. Raadpleeg deze verklaring daarom met enige regelmaat.

laatste update : September 2020

Heeft u toch nog vragen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan?
Neem dan gerust contact met ons op.