Denktank Middelburg Zuid

Denktank Middelburg Zuid

Het wijkteam heeft zich al in 2012 beraden over een visie op de wijk, gericht op de toekomst. Hoe zouden we willen dat de wijk er uitziet in 2030? Het wijkteam heeft daartoe een oproep gedaan aan bewoners om een denktank te vormen die zich gaat bezighouden met deze toekomstvisie.

Aan de denktank werken de volgende bewoners mee:
Mevr. Leny de Heer, de heren Marc Boonman, Ron Geiger, Henk Saaman, Nico van Weerdhuizen en als coördinator, Gilles Dellebeke.
Zij hebben inmiddels al een heleboel werk verzet en het resultaat is getoond in de presentatie op het wijkoverleg van voorjaar 2014.

Inmiddels is een tweede presentatie getoond op het wijkoverleg van 15 oktober 2015. Deze presentatie gaat o.a. over de plannen van Woongoed en de ontwikkelingen rond Essenvelt en de zonneweide.

Visie steeds bijstellen
De doelstellingen zijn duidelijk en de visie die ontstaat maakt het mogelijk om die te gebruiken bij plannen voor veranderingen op allerlei gebied. Een visie is een “kijk op de wijk” vanuit de situatie zoals die op dit moment is. Dat houdt ook in dat de visie na verloop van tijd aan veranderingen onderhevig zal zijn. Situaties en omstandigheden veranderen en maken dat een visie regelmatig moet worden bijgesteld. Het is dus een proces dat eigenlijk nooit af is. Door veel gegevens te verzamelen,