Reinier Zegers

Vanaf januari is Woongoed Middelburg een pilotproject gestart in de Magistraatwijk en een deel van Reijershove. Zij zetten een sociaal wijkbeheerder in genaamd Reinier Zegers. Dit project duurt tot eind oktober, daarna wordt de pilot geevalueerd en wordt er gekeken of dit ook in de andere wijken van Middelburg ingezet gaat worden.

Waarom doet Woongoed Middelburg dit?

Als woningcorporatie willen zij groener, opener, socialer en actiever zijn. Zij zorgen voor een belangrijke basisbehoefte: een woning. Daarnaast werken ze ook samen met verschillende maatschappelijke organisaties om mensen te helpen prettig (samen) te wonen. Om dit goed te kunnen doen hebben ze iemand in de wijk nodig: een sociaal wijkbeheerder.

Wat doet een sociaal wijkbeheerder?

De sociaal wijkbeheerder is voor Woongoed een extra paar ogen en oren in de wijk. De wijkbeheerder is een aanvulling op het bestaande netwerk in de wijk. Hij komt veel in contact met bewoners. Hierdoor zien we sneller waar hulp nodig is. Hij is veel in de wijk en is het aanspreekpunt voor alle bewoners. De wijkbeheerder werkt samen om kleine sociale problematiek te signaleren en op te lossen, klein te houden of door te verwijzen. Denk bij sociale problematiek aan bijvoorbeeld (tuin)overlast, vervuiling en vereenzaming.

Stichting wijkteam Middelburg-zuid werkt samen met de sociaal wijkbeheerder. Heeft u als huurder vragen, opmerkingen en/of klachten of wilt u gewoon iets kwijt dan kunt u mailen of bellen naar:

wijkbeheerder Reinier Zegers rzegers@woongoed.nl of 0686837849

Stichting wijkteam Middelburg-zuid wijkteam-zuid@zeelandnet.nl