Straat en weg

Straat en weg

Op deze pagina willen wij u informeren over wegen en verkeer.

Wegen en riolen

Jaarlijks verstrekt het ingenieursbureau een planning van de werkzaamheden aan wegen en riolen.Voor 2015 staat de J.A. Boomstraat op de planning voor een herziening van het riool, scheiding van hemelwater. Hiervoor moet de bestrating worden opgenomen en wordt er opnieuw bestraat. De bewoners zullen t.z.t. hiervan op de hoogte worden gesteld. Mocht u goede ideeën hebben die samen kunnen vallen met het opnieuw bestraten, neem dan actie.

Op 9 januari 2017 start aannemingsbedrijf van der Straaten uit Hansweert in opdracht van de gemeente Middelburg met de werkzaamheden voor het leggen van een schoonwaterriool, en het vernieuwen van het vuilwaterriool en het herstraten van de Statenlaan (zie bijgevoegde schets)
De werkzaamheden zullen indien het weer het toelaat (regen en vorst) eind april 2017 zijn afgerond.

VerkeersWerkGroep Zuid

De VerkeersWerkGroep Zuid is opgericht in januari 2005 en telt 6 personen uit de wijk Middelburg Zuid. Twee keer per jaar komt deze werkgroep bij elkaar voor een vergadering met twee verkeerskundigen van de Gemeente Middelburg. Indien nodig komen we vaker bij elkaar. We bespreken dan de verkeersproblemen en verkeerszaken in de wijk. Als VerkeersWerkGroep hebben we al veel voor elkaar gekregen. Wij staan dan ook voor de verkeersveiligheid voor Middelburg Zuid.

Hebt u vragen, mail dan even naar: vwgzuid@zeelandnet.nl