Waar kunt u terecht met uw klacht of melding

Het is niet altijd even duidelijk waar u nou precies moet zijn als u een klacht of melding heeft over een bepaalde situatie in uw wijk. Daarom nog even op een rijtje onder welke afdeling een bepaalde klacht/melding hoort.

  • afdeling Stadsbeheer (civiel): klachten/meldingen op het gebied van bestrating, kapotte tegels, slecht wegdek,etc.
  • afdeling Stadsbeheer (groen): klachten/meldingen op het gebied van bebossing, bomen, struiken en plantsoen.
  • afdeling Verkeer of Verkeerswerkgroep Zuid: klachten/meldingen op het gebied van verkeerssituaties.

Alle Klachten, meldingen dienen doorgegeven te worden aan de receptie van het stadskantoor 0118-675000 of 140118 of via e-mail info@middelburg.nl

Veel meldingen kunt u ook online doen op de website van de Gemeente Middelburg klik hier om een melding te doen.

Komt u er niet uit dan kan u altijd een mail sturen naar wijkteam-zuid@zeelandnet.nl