Wijktijd 13 maart

Het is weer Wijktijd!!

Woensdag 13 maart van 14:00 tot 15:30 uur in wijkcentrum Palet, aan de Johan van Reigersbergstraat 2 kunnen de inwoners van Middelburg- Zuid weer terecht op het spreekuur met vragen, klachten, suggesties of complimenten over hun wijk.

Bij het spreekuur kunnen inwoners vragen stellen aan de wijkmanager van de gemeente Middelburg en de wijkagent. Ook zal een buitengewoon opsporingsambtenaar (handhaving) van de gemeente aansluiten. Het gezamenlijk spreekuur vindt regelmatig plaats op verschillende tijdstippen om zoveel mogelijk bewoners in de gelegenheid te stellen het spreekuur te bezoeken.

Het spreekuur komt voort uit de samenwerking van gemeente en politie met bewoners om de leefomgeving op het fysieke en sociale gebied te verbeteren en de betrokkenheid van inwoners bij de leefomgeving te vergroten. Gemeente en politie trekken regelmatig samen op in de wijken. Zo worden er bijvoorbeeld in het kader van de inbraakpreventie en
verkeersveiligheid eveneens samen acties georganiseerd.