Nieuws

Activiteiten agenda 2019

Activiteiten agenda 'Palet' 2019 Maandagmiddag : koersballen Maandagavond : sjoelen Dinsdagochtend : steenbikken Dinsdagmiddag : seniorenclub OCM Dinsdagavond : bridge Dinsdagavond : darten Woensdagochtend : koffieochtend Woensdagavond : biljarten Woensdagavond : bridge Donderdagochtend : yoga Donderdagmiddag : bridge Donderdagavond : salsa  
Lees verder

Open Club Magistraatwijk

De Open CLUB MAGISTRAATWIJK  ook wel OCM genoemd is een gezelligheidsclub voor mannen en vrouwen van 50 jaar en ouder. Elke dinsdagmiddag komen zij bij elkaar in Wijkontmoetingscentrum "Palet" van 13.30-16.30. Dit is een unieke gelegenheid om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten! De contributie is laagddrempelig gehouden en bedraagt maandelijks € 5,00 bij automatisch incasso of…
Lees verder

Notulen Wijktafel 22 november

Hier vindt u de notulen in PDF  formaat van het laatste Wijkoverleg op 22 november 2018. Klik op de link voor het gehele verslag: notulen Wijktafel Middelburg Zuid, 22 november 2018
Lees verder

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Stichting Wijkteam Middelburg-zuid heeft als aanvulling op de statuten een huishoudelijk reglement opgesteld. Deze bevat regels, richtlijnen en afspraken die de stichting hanteert, maar ook de taken en bevoegdheden van de bestuursleden. huishoudelijk reglement St. wijkteam Middelburg-zuid V1
Lees verder