Category Archives: Stichting Wijkteam Middelburg-zuid

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Stichting Wijkteam Middelburg-zuid heeft als aanvulling op de statuten een huishoudelijk reglement opgesteld. Deze bevat regels, richtlijnen en afspraken die de stichting hanteert, maar ook de taken en bevoegdheden van de bestuursleden. huishoudelijk reglement St. wijkteam Middelburg-zuid V1
Lees verder

Missie en Visie

Missie Stichting Wijkteam Middelburg Zuid werkt in een samenleving waarin alle mensen, jong en oud, veilig kunnen opgroeien, leren, werken, recreëren en dus actief kunnen zijn in hun wijk. Wij leveren laagdrempelige ondersteuning of organiseren dit met inwoners, het netwerk of partners. In de rol als Stichting Wijkteam zetten wij ons in voor een veilige,…
Lees verder