Category Archives: Wijkteam

Missie en Visie

Missie Stichting Wijkteam Middelburg Zuid werkt in een samenleving waarin alle mensen, jong en oud, veilig kunnen opgroeien, leren, werken, recreëren en dus actief kunnen zijn in hun wijk. Wij leveren laagdrempelige ondersteuning of organiseren dit met inwoners, het netwerk of partners. In de rol als Stichting Wijkteam zetten wij ons in voor een veilige,…
Lees verder

Samenwerken voor een gezonde Wijk

Samenwerken voor een gezonde Wijk Wij als Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid vinden het belangrijk om de buurtbewoners te leren kennen en te weten wat er in de buurt speelt. Als wij als Stichting Wijkteam Middelburg hierop kunnen inspelen, dan is het ook mogelijk om een veilige en sfeervolle leefomgeving te creëren voor alle buurtbewoners uit de…
Lees verder

Wijkteam

Het wijkteam: Wie zijn wij? Het Wijkteam bestaat uit een aantal bewoners uit onze wijk die op vrijwillige basis, samen met een wijkmanager van de gemeente, probeert het contact tussen wijkbewoners en de gemeente te onderhouden. Zij doen dat onder andere door tweemaal per jaar een bewonersbijeenkomst te houden waar alle wijkbewoners welkom zijn. Wilt…
Lees verder

Historie van het Wijkteam

Historie van het Wijkteam Het huidige Wijkteam-zuid is opgericht in februari 2008 onder de naam Wijkbeheergroep-Zuid. De gemeente Middelburg wilde meer contact met zijn bewoners en het oprichten van de wijkbeheergroepen gaf de gemeente oren en ogen in de wijk. Bij de oprichting probeerde men daar geschikte personen voor te vinden en het lag daarom…
Lees verder