Groen in de wijk

Groen in de wijk

Goed dat er in de wijk groen te vinden is. Het is tenslotte een deel van de aankleding van onze wijk. Gelukkig hebben we hier in Zuid niet te klagen want we beschikken over een ruime hoeveelheid groen. Daarbij is er ook aardig wat water in de wijk te vinden en dat samen maakt dat de hele wijk er niet versteend uitziet.

Onderhoud
Het is begrijpelijk dat het groen en de watergangen regelmatig onderhoud nodig hebben. In de zomer ziet u vrijwel wekelijks de grasmaaiers rondrijden om de grasvelden kort te houden. Dat kort houden is nodig omdat dan het maaisel kan blijven liggen en niet opgeruimd behoeft te worden. Het grasmaaien wordt meestal gedaan door mensen van Orionis. Ook wordt er af en toe gesnoeid en soms ziet het er niet uit na zo’n snoeibeurt maar na een jaar is het er weer een stuk beter. Veel kleine snoeibeurten kosten relatief veel tijd, dus geld. De gemeente probeert een middenweg te vinden tussen wat moet en wat uitstel kan verdragen. Dit heeft alles te maken met de financiële situatie van de gemeente.

Ideeën
Vindt u dat het onderhoud tekort schiet en jeuken uw handen om het zelf maar aan te pakken, wacht dan even en neem eerst contact op met de afdeling groenzaken van de gemeente. U kunt daar uw voorstel bespreken zodat het in het plan van de gemeente wordt ingepast. Misschien gaat het om een éénmalige actie die u in gedachten hebt, ook in dat geval even overleggen met de gemeente. Ideeën of initiatieven kunt u ook melden bij het wijkteam. Wij kunnen dan kijken in hoeverre wij u kunnen helpen bij de realisatie.

Onkruid
Onkruidbestrijding is een lastige zaak. Veel bestrijdingsmiddelen mogen door de gemeente niet meer of slechts in zeer geringe hoeveelheid worden gebruikt. Dit verklaart waarom er hier en daar onkruid tussen de bestrating groeit. Het wordt pas vervelend wanneer u zelf uw tuintje keurig onkruidvrij houdt en de stoep er voor, vol onkruid staat. Erger u niet maar pak meteen die stoep mee als u toch aan het wieden bent.

Genieten
Laten we blij zijn met het groen in onze wijk. Even wandelen tussen de bomen van het Meiveld of een rondje trimmen door het Erasmuspark en ook uw hond vind het prettiger om door het groen te snuffelen dan in de straat te lopen.

Honden
Op bepaalde plaatsen mag uw hond los lopen, daarbuiten moet u aanlijnen.
Hondenpoep moet u altijd opruimen. Dat heeft te maken met hygiëne en staat in de verordeningen van de gemeente.

Rommel
Jammer dat er nog veel rommel wordt achtergelaten of ‘verloren’ in de parken. Niet overal staat er een prullenbak binnen handbereik maar dat flesje of zakje heb je toch ook gekocht en meegebracht. Dan is het toch niet zo moeilijk om het nog even verder mee te nemen wanneer het leeg is en in een prullenbak te gooien.

Ten slotte: laten we zuinig zijn op het groen in onze wijk en proberen het schoon te houden.