Essenvelt

Aanleggen poelen voor de rugstreeppad in Essenvelt

De gemeente Middelburg hoopt de woonwijk Essenvelt te kunnen bouwen. Momenteel loopt er nog een beroepszaak bij de Raad van State. We wachten de uitspraak af voordat we starten met de uitvoering van de plannen. Wel willen we opnieuw een paar voorbereidingen treffen.

 

 

poelen aanleggen voor de rugstreeppad

Deze beschermde pad komt nu voor in het gebied. In overleg met Stichting Landschapsbeheer Zeeland maken we een veilige omgeving waar de rugstreeppad zich kan voortplanten.

De oevers van de poelen worden aantrekkelijk gemaakt voor de padden. Deze poelen komen zo ver mogelijk van de geplande bouw, aan de rand van de Abeelse Watergang. Dat moeten we doen voordat de paddentrek begint. De aanleg is onderdeel van het EU-project SCAPE.

Er worden ook schermen geplaatst van zo'n 50 cm hoog, dat doen we na het voortplantingsseizoen.

Zo zorgen we ervoor dat de pad niet terug kan naar het terrein. Mochten we dan later in het jaar van start kunnen met grondwerk, dan is het terrein zo veel mogelijk vrij van deze padden. Als de bouw niet doorgaat, worden de schermen verwijdert en blijft alles bij het oude.

onderzoek Essenvelt

Voordat de poelen worden aangelegd, is onderzoek nodig. Er wordt na gegaan of er niet-gesprongen vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem zitten. Dat is op deze locatie een verplicht onderzoek. Zo weten we zeker dat we veilig kunnen graven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. Een onderzoeker rijdt met een quad met meetapparatuur over het terrein en brengt de bodem tot 4 meter diep in kaart. Dat laten we meteen voor het hele terrein doen.

Tussen 18 en 22 maart is het onderzoek geweest. Mochten we blindgangers vinden, dan moeten we de vervolgstappen bepalen.