Samen werken aan een groen Middelburg-Zuid

Het vele groen en water is de natuurlijke aankleding van Middelburg-Zuid en zorgt er voor dat alle wijken tot leven komen. Laten we daarom zuinig zijn op het groen in Middelburg-Zuid en proberen het samen schoon te houden!

Samen werken met de Gemeente

zorgt voor een mooie groene buurt

Onkruid
Onkruidbestrijding is een lastige zaak. Veel bestrijdingsmiddelen mogen niet meer worden gebruikt door de gemeente of slechts in zeer geringe hoeveelheid. Dit verklaart waarom er hier en daar onkruid tussen de bestrating groeit. Erg vervelend wanneer u zelf uw tuintje keurig onkruidvrij houdt en de stoep er voor nog vol onkruid staat. Meteen die stoep mee nemen als u toch aan het wieden bent zal een hoop ergernis voorkomen.

Onderhoud Gemeentegroen

verzorgd door Gemeente en Orionis

Het gemeentegroen en de watergangen hebben regelmatig onderhoud nodig. Voornamelijk in de Zomer rijden bijna wekelijks de grasmaaiers rond om de velden kort te houden. Dit is nodig, omdat het maaisel dan kan blijven liggen en niet opgeruimd hoeft te worden. Ook wordt er af en toe gesnoeid om struiken en bomen gezond en binnen de perken te houden. Deze manier van groenonderhoud is het meest efficiënt. De gemeente probeert daarin altijd een middenweg te vinden tussen wat moet en wat uitstel kan verdragen.

Meld u aan als ZAPper

Vindt u dat wij zelf de wijk schoon en netjes kunnen houden en bent u van mening dat de Gemeente Middelburg niet alles alleen hoeft aan te pakken? Wij zijn op zoek naar gemotiveerde wijkbewoners voor de troepgroep om verschillende gebieden in Middelburg-Zuid schoon te houden. U kunt zich individueel opgeven of als groep.

Als ZAPper helpen we met z’n allen mee om Middelburg-Zuid schoon te houden!

ZAPpers (ZwerfAfvalPakkers) zijn bewoners van Middelburg-Zuid die zich vrijwillig inzetten voor een schone leefomgeving door het zwerfafval aan te pakken. Zij krijgen hierbij ondersteuning van de gemeente, een afvalknijper en een hesje.

Samen voor Groen

Zwerf afval

verbeter de wereld en begin bij jezelf

Het is een bekend spreekwoord maar helaas wordt er nog veel rommel achtergelaten of ‘verloren’ in de parken en het groen in de wijken. Er staan misschien niet altijd een prullenbak binnen handbereik, maar het hoort bij onze beschaving om het niet op straat te gooien. Het vraagt een kleine moeite om het onderweg of thuis alsnog in een prullenbak te gooien. Samen zorgen we op die manier een verzorgde en gezonde groene leefomgeving voor mens en natuur.

Genieten van groen

voor mens en dier

Laten we zuinig zijn op al het groen in onze wijken. Even wandelen tussen de bomen van het Meiveld of een rondje trimmen door het Erasmuspark en ook uw hond vind het prettiger om door het groen te snuffelen dan in de straat te lopen. Honden mogen op bepaalde plaatsen los lopen, buiten deze gebieden moeten honden altijd aan de lijn. En natuurlijk ruimt u de hondenpoep ook zelf op. Dat zorgt voor hygiëne en staat bovendien in de verordeningen van de gemeente.

Vindt u dat het onderhoud tekort schiet en jeuken uw handen om het zelf maar aan te pakken, neem eerst contact op met de afdeling groenzaken van de gemeente. U kunt daar uw voorstel bespreken zodat het in het plan van de gemeente wordt ingepast. Misschien gaat het om een éénmalige actie die u in gedachten hebt? Ook in dat geval even overleggen met de gemeente. Ideeën of initiatieven kunt u ook melden bij het wijkteam. Wij kunnen dan kijken in hoeverre wij u kunnen helpen bij de realisatie.

Goed idee? Laat het ons weten!