Samen werken aan een groen Middelburg-Zuid

Het vele groen en water is de natuurlijke aankleding van Middelburg-Zuid en zorgt er voor dat alle wijken tot leven komen. Laten we daarom zuinig zijn op het groen in Middelburg-Zuid en proberen het samen schoon te houden!

Onderhoud Gemeentegroen

verzorgd door Gemeente en Orionis

Het gemeentegroen en de watergangen hebben regelmatig onderhoud nodig. Voornamelijk in de Zomer rijden bijna wekelijks de grasmaaiers rond om de velden kort te houden. Dit is nodig, omdat het maaisel dan kan blijven liggen en niet opgeruimd hoeft te worden. Ook wordt er af en toe gesnoeid om struiken en bomen gezond en binnen de perken te houden. Deze manier van groenonderhoud is het meest efficiënt. De gemeente probeert daarin altijd een middenweg te vinden tussen wat moet en wat uitstel kan verdragen.

Samen werken met de Gemeente

zorgt voor een mooie groene buurt

Onkruid
Onkruidbestrijding is een lastige zaak. Veel bestrijdingsmiddelen mogen niet meer worden gebruikt door de gemeente of slechts in zeer geringe hoeveelheid. Dit verklaart waarom er hier en daar onkruid tussen de bestrating groeit. Erg vervelend wanneer u zelf uw tuintje keurig onkruidvrij houdt en de stoep er voor nog vol onkruid staat. Meteen die stoep mee nemen als u toch aan het wieden bent zal een hoop ergernis voorkomen.

Samen voor Groen

Genieten van groen

voor mens en dier

Laten we zuinig zijn op al het groen in onze wijken. Even wandelen tussen de bomen van het Meiveld of een rondje trimmen door het Erasmuspark en ook uw hond vind het prettiger om door het groen te snuffelen dan in de straat te lopen. Honden mogen op bepaalde plaatsen los lopen, buiten deze gebieden moeten honden altijd aan de lijn. En natuurlijk ruimt u de hondenpoep ook zelf op. Dat zorgt voor hygiëne en staat bovendien in de verordeningen van de gemeente.

Vindt u dat het onderhoud tekort schiet en jeuken uw handen om het zelf maar aan te pakken? Neem dan eerst contact op met de afdeling groenzaken van de gemeente om daar uw voorstel bespreken, zodat het in het plan van de gemeente kan worden ingepast. Gaat het om een éénmalige actie die u in gedachten hebt? Ook dat gaat in overleg met de gemeente. Ideeën en initiatieven kunnen ook besproken worden met het Wijkteam van Middelburg-Zuid. Samen kijken we dan wat er nodig is om het plan te kunnen realiseren.

Goed idee? Laat het ons weten!