Beter wonen in Middelburg-Zuid

Klachten en Meldingen

wat meldt u waar?

Openbare Ruimte
bestrating, kapotte tegels, slecht wegdek, bebossing, bomen, struiken en plantsoen.

Verkeerswerkgroep Zuid
(onveilige) verkeerssituaties
vwg-zuid@zeelandnet.nl

Klachten of meldingen dient u door te geven aan de receptie van het stadskantoor van Gemeente Middelburg

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Gemeente Middelburg: middelburg.nl/inwoners

Verkeerswerkgroep Zuid

De VerkeersWerkGroep Zuid is opgericht in januari 2005 en bestaat uit 6 personen uit Middelburg-Zuid. Twee keer per jaar komt deze werkgroep bij elkaar voor een vergadering met twee verkeerskundigen van de Gemeente Middelburg. Onder andere worden dan de verkeersproblemen en verkeerszaken in Middelburg-Zuid besproken. Tevens zet de groep zich ook in voor verkeersveiligheid in de buurt.

Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op.