5G netwerk en gezondheidsrisico’s door straling

Telecomwet verplicht gemeenten tot uitrol 5G

De telecomindustrie is op dit moment actief met de voorbereiding van de uitrol van het zogeheten 5G netwerk. Dit netwerk zorgt ervoor dat draadloze communicatie een veel grotere snelheid en intensiteit zal krijgen, en de capaciteit van draadloze apparatuur kan worden vergroot. De bedoeling is dat met de komst van 5G, de vijfde generatie mobiele technologie, het 'internet of things' geïmplementeerd zal worden. Zelfsturende auto's, huishoudelijke apparatuur die op afstand bediend kan worden, een 'smart samenleving' die aangestuurd wordt door technologie en waarbij alles met alles kan communiceren.
Omdat de straling van dit netwerk een hele krachtige maar korte reikwijdte heeft, moet er wereldwijd een gigantische hoeveelheid zendmasten en small-cell antennes geplaatst worden om het netwerk te kunnen laten draaien. Om de installatie van dit netwerk zonder obstakels te kunnen laten plaatsvinden, dienen gemeenten en overheden hun medewerking hieraan te verlenen.
Op dit moment ligt er een wetsvoorstel om de Telecommunicatiewet te wijzigen. De bedoeling van deze wijziging is dat gemeenten verplicht zullen worden om mee te werken aan het plaatsen van de zendmasten en small cel antennes door telecombedrijven. De Rijksoverheid dreig de macht daarmee volledig aan deze telecombedrijven te geven. Om de 150 meter zal er in iedere straat, op gebouwen (dus ook scholen, ziekenhuizen, appartementencomplexen, winkels etc) een antenne geplaatst moeten worden om het gewenste bereik te realiseren en ervoor te zorgen dat alle apparatuur zal kunnen functioneren. Het gevolg hiervan is dat de straling in bewoonde gebieden, die op dit moment al enorm is toegenomen sinds de komst van WiFi en eerdere generaties draadloze netwerken (2, 3 3n 4G), nog exponentieel zal toenemen.

Veiligheid 5G nooit getest door overheden

Wat de meeste mensen niet weten, en wat deze hele onderneming zo verontrustend maakt, is dat er door overheden nooit onderzoek is gedaan op levende organismen naar de gevolgen van stralingsblootstelling. De gezondheidsnorm voor electromagnetische straling die door overheden gehanteerd wordt, stamt uit 1998. Een commissie van natuurkundigen die aanwijsbaar banden heeft met de telecomindustrie en defensie, de ICNIRP, heeft deze gezondheidsnorm vastgesteld. Deze is gebaseerd op de temperatuurstijging van een zak gevuld met zout water na blootstelling aan een bepaalde hoeveelheid straling gedurende 6 minuten. Dit terwijl bij de invoering van 5G al het leven op Aarde continue, dag in dag uit onvrijwillig aan deze straling blootgesteld zal zijn.

Nederlandse overheid ontkent gezondheidsrisico's 5G

Er zijn wereldwijd meer dan 30.000 wetenschappelijke onderzoeken, door onafhankelijke wetenschappers, artsen en biologen uitgevoerd, die duidelijk bewijzen dat er wel degelijk grote gezondheidsrisico's zijn bij langdurige blootstelling aan straling. Een aantal landen neemt deze bewijzen serieus en geeft vooralsnog geen toestemming voor het installeren van 5G voordat er gedegen onderzoek is gedaan door de overheid. Nederland lijkt op dit moment juist koploper te willen zijn en draait in een aantal gemeenten al proeven met 5G. Dit terwijl we met het 4G netwerk dat nu werkzaam is, al onder enorme, dagelijkse stralingsblootstelling staan. Overheden wijzen alleen op de voordelen en de bewezen gezondheidsrisico's worden niet genoemd. Waar we nu nog de keuze hebben om de WiFi uit te zetten of alleen internet via de kabel te gebruiken, zal de straling van 5G onontkoombaar zijn, 24 uur per dag. Er is zelfs al begonnen met het lanceren van tientallen duizenden satellieten die de gehele aarde constant van straling zullen voorzien om het wereldwijde 5G netwerk gaande te houden. Dit betekent dat ook in afgelegen gebieden altijd een onontkoombare blootstelling van elektromagnetische straling zal zijn.


Protest tegen 5G groeit wereldwijd

Het goede nieuws is, dat de Telecomwet nog aangepast moet worden. Er ligt een wetsvoorstel om deze aan te passen, maar er is op dit moment in veel gemeenten in Nederland het nodige aan protest, vragen en brieven van bezorgde burgers die zich verdiept hebben in dit onderwerp. Dus het is nog maar de vraag of deze wetswijziging daadwerkelijk doorgevoerd zal kunnen worden. Ook wereldwijd zien we deze tegenbeweging groeien en zijn er landen, staten en steden die niet meewerken aan de invoering van 5G.

Bestuurders onwetend over risico's straling

Wij als stichting ZPS zijn geschrokken van het feit dat onze bestuurders niet of nauwelijks op de hoogte blijken te zijn van de gezondheidsrisico's van straling. Ze lijken slechts de voordelen te zien, en wij zien ook dat er alles aan gedaan wordt om hen van deze voordelen te overtuigen. Zo was er eind oktober in Middelburg een geheel verzorgde dagworkshop voor Zeeuwse ambtenaren, over de implementatie van het 5G netwerk, hoe één en ander in werking zal gaan, hoe om te gaan met kritische vragen van bezorgde burgers etc. Geen woord over de gezondheidsproblemen die een groeiende groep mensen nu al ervaart, laat staan over mogelijke gevolgen in de toekomst.


Groeiend verzet tegen 5G binnen gemeenten

Wij zien landelijk een groeiende groep actieve en betrokken burgers die volop bezig zijn om hun bestuurders te informeren over de risico's van straling. En met succes. De gemeentes Apeldoorn, Culemborg, Maastricht, Bergen en Barneveld hebben, na grondig ingelicht te zijn door bezorgde inwoners, besloten om voorlopig geen toestemming te geven voor het in werking treden van het 5G-netwerk in hun gemeente. Daarnaast zijn inmiddels door 25 gemeenten kritische vragen gesteld over en/of bezwaar gemaakt bij de landelijke overheid tegen de komst van 5G.

Wij hopen een bijdrage te kunnen leveren in Zeeland om meer draagvlak te creëren voor een kritische kijk op straling.

Wilt u meer informatie over stichting ZPS dan kunt u terecht op hun website https://www.zeeuwsplatformstralingsrisico.nl/

Voor vragen over dit onderwerp kunt mailen naar stralingsrisico@zeelandnet.nl