Detectiesysteem vuurwerkoverlast

Tijdens de afgelopen wijktafel van 31 oktober is door wijkwethouder Chris Dekker en de waarnemend wijkmanager Marleen de Voogd gevraagd naar ideeën en suggesties van de inwoners over vuurwerkoverlast.

Dit zelfde is gedaan bij alle wijktafels in de Gemeente Middelburg. Op basis hiervan en het aantal vuurwerkmeldingen zijn er twee wijken uitgekozen, namelijk Dauwendaele en Middelburg Zuid. Er wordt van 1 december tot 14 januari 2020 een proef gestart met een vuurwerkdetectiesysteem. Er komen tijdelijk acht vuurwerkdetectoren in Dauwendaele en Middelburg-Zuid.

Het systeem is van het bedrijf Munisense. Deze heeft in samenwerking met TNO een vuurwerkdetectie systeem ontwikkeld dat gemeenten en toezichthoudende instanties in staat stelt om de afsteekplaats van (illegaal) vuurwerk real-time te detecteren. Hierdoor kunnen de BOA’s en politieagenten efficiënter worden ingezet en sneller ter plaatse zijn.

Ze krijgen een paar seconden na de knal een melding met daarbij de locatie via een app op hun smartphone, die is verbonden met de detectoren. Tevens krijgt de Gemeente Middelburg met het systeem inzicht in de omvang en locatie van de vuurwerkproblematiek en op basis van de resultaten wordt er bekeken of ze volgend jaar doorgaan met het systeem.

Daarnaast wil het college twee extra boa’s voor de laatste twee weken van het jaar inhuren. Zij werken elke dag van 13.00 uur tot 22.00 uur en controleren specifiek op vuurwerkoverlast. In december controleren de vaste twee boa-koppels ook elke dag op het afsteken van vuurwerk. Ook gaat Middelburg in gesprek met bewoners over hun ervaringen en wat zij wel en niet willen op het gebied van vuurwerk.