Plaatsing ondergrondse containers

Afvalbeleid Gemeente Middelburg:

De gemeente Middelburg heeft het voornemen om per 1 januari 2020 een nieuwe manier van afvalinzameling in te voeren. Deze nieuwe manier moet bijdragen aan de landelijke— en gemeentelijke doelstelling om nog maar 100 kilo restafval per persoon per jaar in te zamelen. Onderdeel hiervan is de plaatsing van extra ondergrondse containers voor plastic verpakkingen, drank- en zuivelpakken.

Wat betekent dit?
Op verschillende plaasen in de wijk komen ondergrondse containers voor plastic verpakkingen, drank- en zuivelpakken. Vanaf 25 maart tot 12 april zijn er sleuven gegraven voor het lokaliseren van kabels en leidingen en vanaf 6 mei zullen de containers worden geplaatst.

Klik op de link achter de wijk om de locaties te zien waar de containers worden geplaatst:

Erasmuswijk: ondergrondse container plastic afval Erasmuswijk

Magistraatwijk: GF-zuil + ondergrondse container plastic afval Statenlaanbovengrondse GF-zuil Johan v. Reigerbergstraatondergrondse container restafval v.d. Perrestraatondergrondse containers + GF-zuil Regentenlaan

Reijershove: ondergrondse container plastic afval Reijershove

Veldzicht: bovengrondse GF-zuil Veldzigtondergrondse container plastic afval Veldzigtondergrondse container restafval Veldzigt