Abelen Oude Vlissingseweg

Bomen gekapt na stormschade
Tijdens een hevige storm is er aan de Oude Vlissingseweg een Abeel ontworteld met alle schadelijke gevolgen van dien. Na melding hiervan heeft Stadsbeheer Middelburg deze boom verwijderd. Door het weghalen van deze boom dreigden nog 3 aangrenzende Abelen instabiel te raken en zijn ook deze bomen daarom verwijderd.

Meerdere bomen gekapt uit veiligheid
Naar aanleiding van het storm incident is een deskundig onderzoek uitgevoerd naar de stabiliteit van de overige 12 Abelen aan de Oude Vlissingseweg. Hieruit is naar voren gekomen dat er slechts 3 bomen zijn die nog voldoen aan gestelde veiligheidseisen. Om de veiligheid van de omgeving te waarborgen is daarom geadviseerd om nog 9 bomen te kappen. De kapwerkzaamheden van deze bomen vond plaats op 25 en 26 maart 2021.

Bomenvervangingsplan
Los van de 3 forse bomen die nog wel zijn blijven staan, is door het noodgedwongen verwijderen van de andere bomen het groene beeld aan dit deel van de Oude Vlissingseweg sterk afgenomen. Op termijn zal dit verlies worden gecompenseerd door het planten van nieuwe bomen. Afhankelijk van de ruimte tegenover de ondergrondse infrastructuur zal een bomenvervangingsplan de exacte locatie van deze nieuwe beplanting bepalen. Hoogstwaarschijnlijk zullen de nieuwe bomen in het najaar van 2021 worden geplant.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met opzichter Verhage 0118-675237.
Stuur schriftelijke vragen en reacties in een email naar s.de.visser@middelburg.nl