Herinrichting Prinsenhove

Aanleiding
In Prinsenhove is alle verharding aangesloten op de riolering en ligt het plantsoen hoger dan de omliggende verharding. Vanwege de leeftijd van het hoofdriool en de verouderde staat van de verharding staat Prinsenhove op de planning voor wegen-en rioolonderhoud. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met een herinrichting, om te komen tot een klimaatbestendige leefomgeving waarin meer groen en minder verharding wordt teruggebracht en waar ruimte gemaakt wordt voor het opvangen van regenwater.

Voorbereiding

Op 23 oktober 2018 heeft de Gemeente Middelburg een inloopavond georganiseerd voor de bewoners van Prinsenhove om te praten over de herinrichting van Prinsenhove. Daar zijn verschillende reacties en ideeen aangeleverd. Deze zijn verwerkt naar 2 varianten, de voorlopige ontwerpen die hier uit voort gekomen zijn, zijn op 31 januari 2019 met de bewoners van Prinsenhove doorgenomen. Via een stemming is er door de wijkbewoners een voorkeursvariant gekozen.

De Gemeente Middelburg heeft vervolgens een voorlopig ontwerp gemaakt en deze op 11 april 2019 toegelicht via een inspraakavond. In november 2019 zijn de voorbereiding nagenoeg afgerond.

Voordat de werkzaamheden gaan beginnen is op de laatste bewonersavond van 17 februari 2020 het definitieve ontwerp gepresenteerd. Het aannemersbedrijf Traas en Ovaa B.V. uit Heinkenszand gaat de herinrichting uitvoeren.

Werk in uitvoering

Inmiddels is aannemersbedrijf Markusse B.V. begonnen met het verwijderen van de beplanting en bomen op beide parkeerterreinen en in een deel van het park. De bomen en beplanting moeten worden verwijderd vanwege de verlaging die aangebracht gaat worden voor de opvang van het regenwater. Op deze tekening is aangegeven welke bomen en beplanting worden verwijderd. Uiteraard zullen er nieuwe bomen en beplanting voor terug komen.

De werkzaamheden duren tot en met augustus 2020 en zullen in fases uitgevoerd worden.

Fase 1: Het park/plantsoen

Fase 2: Het parkeerterrein huisnummers 48-78

Fase 3: Het voetpad huisnummers 18-46

Fase 4: Het voetpad huisnummers 80-126

Fase 5: Het parkeerterrein huisnummers 128-168 en 2-16

Fase 6: Het kruispunt Prinsenhove-Stadhouderslaan

Voor meer duidelijkheid over de parkeerterreinen en huisnummers kunt u klikken op het definitieve ontwerp