Herinrichting Prinsenhove

In Prinsenhove is alle verharding aangesloten op de riolering en ligt het plantsoen hoger dan de omliggende verharding. Vanwege de leeftijd van het hoofdriool en de verouderde staat van de verharding staat Prinsenhove op de planning voor wegen-en rioolonderhoud. Om te komen tot een klimaatbestendige leefomgeving worden deze werkzaamheden gecombineerd met een complete herinrichting. Dit betekend meer groen, minder verharding en het creëren van meer ruimte voor het opvangen van regenwater.

Voorbereiding
Op 23 oktober 2018 heeft de Gemeente Middelburg een inloopavond georganiseerd voor de bewoners van Prinsenhove om te praten over de herinrichting van Prinsenhove. Daar zijn verschillende reacties en ideeën aangeleverd. De voorlopige ontwerpen die hier uit voort gekomen zijn, zijn op 31 januari 2019 met de bewoners van Prinsenhove doorgenomen. Via een stemming is er door de wijkbewoners een voorkeursvariant gekozen. De Gemeente Middelburg heeft vervolgens een voorlopig ontwerp gemaakt en deze op 11 april 2019 toegelicht via een inspraakavond. In november 2019 zijn de voorbereiding nagenoeg afgerond.

Voordat de werkzaamheden gaan beginnen is op de laatste bewonersavond van 17 februari 2020 het definitieve ontwerp gepresenteerd. Aannemersbedrijf Traas en Ovaa B.V. uit Heinkenszand gaat de herinrichting uitvoeren.