project HZ Klimaatveranderingen

Van overstromingen tot hittegolven en welk effect hebben deze klimaatveranderingen op de burgers in ons land. Tijdens de wijktafel van 9 maart 2020 hebben docenten van de HZ een presentatie gegeven over een landelijk onderzoeksproject dat hier inzicht in moet geven. Samen met drie andere Hoge Scholen uit Rotterdam, Groningen en Leeuwarden is Hoge School Zeeland het landelijke analyse project ‘Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie’ gestart om dit in kaart te brengen.

Zeeland speelt een belangrijke rol in dit landelijk onderzoek en ook een aantal inwoners van Middelburg-Zuid hebben hier vrijwillig aan mee gewerkt. Dit betekend dat in hun woning sensoren werden geplaatst om gedurende de hitte golf van 2021 binnenshuis de beleving van klimaatveranderingen te meten.

Onderzoekwijken Middelburg Zuid (Magistraatwijk) en Binnenstad (Sint Jans gebied)
Bron: PZC

Begin 2022 is het ‘Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie’ onderzoek afgerond en tot een aantal interessante resultaten gekomen. De inzichten uit de analyse en meer informatie over het onderzoek zijn samengevat in een rapport.