Sociaal wijkbeheerder

Vanaf januari 2020 is Woongoed Middelburg een pilotproject gestart in de Magistraatwijk en een deel van Reijershove. Zij zetten een sociaal wijkbeheerder in genaamd Reinier Zegers. Dit project zal duren tot eind oktober 2020. Daarna wordt de pilot geevalueerd en wordt er gekeken of dit ook in de andere wijken van Middelburg ingezet gaat worden.

Doel Pilotproject Woongoed Middelburg
De Vanaf januari is Woongoed Middelburg een pilotproject gestart in de Magistraatwijk en een deel van Reijershove. Zij zetten een sociaal wijkbeheerder in genaamd Reinier Zegers. Dit project duurt tot eind oktober, daarna wordt de pilot geevalueerd en wordt er gekeken of dit ook in de andere wijken van Middelburg ingezet gaat worden.

Functie sociaal wijkbeheerder
De sociaal wijkbeheerder is voor Woongoed een extra paar ogen en oren binnen de wijken en een aanvulling op het bestaande netwerk van de wijk. Hij komt veel in contact met bewoners. Hierdoor zien we sneller waar hulp nodig is. Hij is veel in de wijk en is het aanspreekpunt voor alle bewoners. De wijkbeheerder werkt samen om kleine sociale problematiek te signaleren en op te lossen, klein te houden of door te verwijzen. Denk bij sociale problematiek aan bijvoorbeeld (tuin)overlast, vervuiling en vereenzaming.

Stichting wijkteam Middelburg-zuid werkt nauw samen met de sociaal wijkbeheerder. Heeft u als huurder opmerkingen, vragen, klachten of wilt u gewoon iets kwijt dan kunt u contact opnemen met onze wijkbeheerder Reinier Zegers per email rzegers@woongoed.nl of telefoonnr. 06 868 37 849. Of neem contact op met Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid.