Missie en Visie

Missie

Stichting Wijkteam Middelburg Zuid werkt in een samenleving waarin alle mensen, jong en oud, veilig kunnen opgroeien, leren, werken, recreëren en dus actief kunnen zijn in hun wijk.

Wij leveren laagdrempelige ondersteuning of organiseren dit met inwoners, het netwerk of partners. In de rol als Stichting Wijkteam zetten wij ons in voor een veilige, tolerante en plezierige leef, woon- en werkomgeving, verbinding en samenwerking.

 

Visie

Middelburg Zuid is een wijk waarin iedereen optimaal kan deelnemen, welkom is, zijn talent kan inzetten, kan leren, werk kan verrichten en kan bijdragen. Verschillen tussen mensen worden gezien als mogelijkheden, niet als problemen die opgelost moeten worden. Niemand wordt uitgesloten, op grond van wat voor label dan ook (beperking, gender, leeftijd, culturele achtergrond, economische status, etc.).

De buurt is daarbij de ideale maat en kan ruimte bieden aan meer initiatieven, verbindingen binnen de bestaande of nieuwe informele relaties.

Wijkinitiatieven, bedrijven, scholen en verenigingen weerspiegelen de diversiteit van alle bewoners in de wijk. Wij werken aan voorzieningen waar alle inwoners gebruik van kunnen maken. Daarnaast wordt er extra ondersteuning geboden aan individuele burgers en gezinnen die dat nodig hebben.