Samenwerken voor een gezonde Wijk

Samenwerken voor een gezonde Wijk

Wij als Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid vinden het belangrijk om de buurtbewoners te leren kennen en te weten wat er in de buurt speelt.
Als wij als Stichting Wijkteam Middelburg hierop kunnen inspelen, dan is het ook mogelijk om een veilige en sfeervolle leefomgeving te creëren voor alle buurtbewoners uit de wijk. Een samenleving waarin alle mensen, jong en oud, veilig kunnen opgroeien, leren, werken, recreëren en dus actief kunnen zijn in hun wijk.

Om de juiste ondersteuning te geven is het belangrijk dat wij u en uw situatie goed kennen.
Sommige buurtbewoners hebben extra ondersteuning nodig in verschillende opzichten en andere buurtbewoners willen meer activiteit.
Geef aan wat u wilt of wat u verwacht van Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid en kom naar de wijktafel om uw menig/suggestie kenbaar te maken, zodat wij daarop kunnen inspelen.

Het belangrijkste is dat wij, alle buurtbewoners en Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid, als 1 grote team samenwerken.

Samen maken wij van Zuid een mooie buurt waar het fijn wonen is.