Wijktafel

Wijktafel

Tweemaal per jaar wordt er een Wijktafel gehouden in Wijkontmoetingscentrum "Palet". Hier krijgt u informatie over zaken die spelen in de wijk en ook over activiteiten die de gemeente of andere instanties in onze wijk wil gaan uitvoeren. Het kan betrekking hebben op allerhande zaken zoals verkeer, openbaar groen, afvalinzameling, evenementen etc. Ook kunnen er voorstellen zijn van bewoners die gezamenlijk iets willen ondernemen, zoals de jaarlijkse natuurwerkdag.