Aanvraagformulier

Heeft u een leuk initiatief voor het in stand houden dan wel het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk en kan u daarvoor wat financiele ondersteuning gebruiken dan mag u een aanvraag doen voor een wijktafelbudget

Jaarlijks stelt de gemeente Middelburg een wijktafelbudget voor de wijk ter beschikking. De wijkmanager toetst in overleg met het wijkteam de ontvangen aanvragen aan bepaalde voorwaarden.

Het aanvraagformulier is hier te vinden en te downloaden.

Omdat wijkteam-zuid een stichting is geworden is het niet meer nodig om de aanvraag voor te leggen aan de aanwezige bewoners bij de wijktafel. Dit sluit niet uit dat er samen met de wijkmanager naar de aanvraag gekeken wordt.

Voor informatie kunt ook bellen met Wijkgericht Werken, telefoon 06 554 98 656 (Ellen Scherpenisse)

Indienen aanvraag inclusief kostenplanning en activiteitenplan

Gemeente Middelburg, Wijkgericht Werken, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. U kunt de aanvraag ook via mail opsturen naar e.scherpenisse@middelburg.nl

of

Stichting wijkteam Middelburg-zuid, Schoutstraat 20, 4336 HR Middelburg. U kunt de aanvraag ook via mail opsturen naar wijkteam-zuid@zeelandnet.nl