Samen maken wij van Middelburg-Zuid een mooie buurt waar het fijn wonen is!

Stichting Wijkteam zet zich in voor een veilige, tolerante en plezierige leef, woon- en werkomgeving in Middelburg-Zuid. Samen met de bewoners werken wij aan nieuwe voorzieningen om woonomgeving Middelburg-Zuid te bevorderen. Tevens bieden wij extra individuele ondersteuning aan waar nodig is met als doel om samen te werken en te verbinden.

het Bestuur van Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid

Deze vrijwilligers steken hun handen uit de mouwen om sfeervolle en veilige leefomgeving te creëren.

Sonay, voorzitter

Missie: de leefbaarheid voor alle bewoners optimaliseren met een luisterend oor. Daarnaast wil ik een brug slaan naar de Turkse bewoners in Middelburg-Zuid met behulp van begrijpend Turks en Nederlands.

Iris, secretaris

Missie: betrokken zijn bij het wel en wee van de bewoners en wat er speelt in Middelburg-Zuid. Ik geef adviezen en houd online iedereen op de hoogte over alle ontwikkelingen, mogelijkheden en activiteiten.

Paul, penningmeester

Missie: met een luisterend oor een optimale leefbaarheid voor alle bewoners van Middelburg-Zuid te realiseren. Met oog voor detail leg ik indien nodig de verbinding tussen de Gemeente of andere belanghebbenden.

Anneke, ouderenwerk

Missie: bewoners op leeftijd van Middelburg-Zuid actief laten deelnemen, betrekken bij alle ontwikkelingen en advies geven waar nodig is. Ik geef daarom ook leiding aan Open Club, de Telefooncirkel en meer ..

EEN STUKJE GESCHIEDENIS

Wijkbeheergroepen zijn de oren en ogen in een wijk en het directe contact tussen bewoners en de gemeente Middelburg. In 2008 is de Wijkbeheergroep-Zuid opgericht met personen uit de wijkvereniging van Zuid, deelnemers van de Verkeerswerkgroep en de werkgroep renovatie van de Hoven. Sinds 2018 zijn we als stichting Wijkteam Middelburg-Zuid dè schakel tussen bewoner en gemeente. Wij bundelen onze krachten en zetten ons nog altijd met plezier in voor alle buurtbewoners en de leefbaarheid van Middelburg-Zuid.

Huishoudelijk Reglement

In het Huishoudelijk reglement staan naast doelen en doelstellingen van stichting Wijkteam Middelburg-Zuid ook beschreven hoe de stichting omgaat met onder andere financiële zaken, communicaties en publicaties.

open hier het reglement om het in te zien (pdf)

Meer informatie nodig? Neem contact op en stel uw vragen!