Samen maken wij van Middelburg-Zuid een mooie buurt waar het fijn wonen is!

Stichting Wijkteam zet zich in voor een veilige, tolerante en plezierige leef, woon- en werkomgeving in Middelburg-Zuid. Samen met de bewoners werken wij aan nieuwe voorzieningen om woonomgeving Middelburg-Zuid te bevorderen. Tevens bieden wij extra individuele ondersteuning aan waar nodig is met als doel om samen te werken en te verbinden.

het Bestuur van Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid

Een diversiteit van personen die vrijwillig hun handen uit de mouwen steken om een sfeervolle en veilige leefomgeving voor alle buurtbewoners in Middelburg-Zuid te creëren in samenwerking met de buurtbewoners en de gemeente Middelburg.

Sonay, voorzitter

Missie: de leefbaarheid voor alle bewoners optimaliseren met een luisterend oor. Daarnaast wil ik een brug slaan naar de Turkse bewoners in Middelburg-Zuid met behulp van begrijpend Turks en Nederlands.

Iris, secretaris

Missie: betrokken zijn bij het wel en wee van de bewoners en wat er speelt in Middelburg-Zuid. Ik bied advies en online houd ik graag iedereen op de hoogte over ontwikkelingen, mogelijkheden en activiteiten.

Paul, penningmeester

Missie: met een luisterend oor een optimale leefbaarheid voor alle bewoners van Middelburg-Zuid te realiseren. Met oog voor detail leg ik indien nodig de verbinding tussen de Gemeente of andere belanghebbenden.

Anneke, ouderenwerk

Missie: bewoners op leeftijd van Middelburg-Zuid actief laten deelnemen, betrekken bij alle ontwikkelingen en advies geven waar nodig is. Ik geef daarom ook leiding aan Open Club, de Telefooncirkel en meer ..

Historie

De gemeente Middelburg wilde meer contact met zijn bewoners en het oprichten van de wijkbeheergroepen gaf de gemeente oren en ogen in de wijk. Bij de oprichting probeerde men daar geschikte personen voor te vinden en lag het voor de hand dat werd gezocht onder mensen van de wijkvereniging in Zuid, onder deelnemers van de Verkeerswerkgroep en ook bij de werkgroep van de renovatie van de Hoven. In februari 2008 opgericht onder de naam Wijkbeheergroep-Zuid is deze in 2018 omgezet tot de Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid.

Stel uw vragen aan het Wijkteam van Middelburg-Zuid