Actie namens de Gemeente Middelburg

Teken voor de Toekomst

Wij willen het goed hebben met elkaar in Middelburg, nu en in de toekomst. De gemeente heeft daarom een belangrijke vraag aan u. Hoe ziet uw eigen toekomst er uit en die van uw kinderen en kleinkinderen? Wat laten wij in de gemeente Middelburg na aan de volgende generatie(s)?

Uw beeld bij Middelburg in 2050

Kunt u uw toekomstbeeld voor ons opschrijven, schetsen, tekenen, uitbeelden, ten gehore brengen of op een andere manier aan ons overbrengen.

Geef uw bijdrage aan onze gezamenlijke toekomst!
Help de visie van de gemeente helder te maken, bij het nemen van beslissingen en het beoordelen van plannen die iets toevoegen of veranderen aan onze leefomgeving. Het helpt de gemeente bij het maken van keuzes op het gebied van bijvoorbeeld natuur, duurzaamheid, economie, wonen, meedoen in de maatschappij, zorg en welbevinden.

Stuur uw bijdrage in vóór woensdag 10 september!
Kijk voor meer informatie over deze actie en deelname op de website van Gemeente Middelburg Omgevingsvisie Teken voor de toekomst

Algemene informatie Omgevingswet

De meest omvangrijke wetswijziging sinds 1848 heet Omgevingswet. In 2022 gaat deze nieuwe wet van kracht.

De Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt de regels voor de ontwikkeling en het beheer van onze leefomgeving. De nieuwe wet voegt 26 wetten samen. Dat betekent: minder en overzichtelijke regels. De scheiding tussen het fysieke en sociale domein bestaat niet in de werkelijkheid. In onze alledaagse leefwereld zijn de twee domeinen onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Omgevingswet gaat niet alleen om stenen, maar maakt nadrukkelijk weer verbinding met de sociale leefomgeving. Er komt meer samenhang tussen regels op het terrein van water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed. De wet geeft ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming met inbreng van inwoners en andere belanghebbenden.