Denk mee met Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid!

Ieder jaar wordt door de stichting een Wijktafel gehouden voor alle bewoners van Middelburg-Zuid.

Samen leven betekend samenwerken.

Tijdens een Wijktafel krijgen inwoners uitleg over ontwikkelingen binnen de wijken en krijgen zij de gelegenheid om inbreng en initiatieven met ons te delen. Zo kunnen wij als stichting meedenken en samen werken aan oplossingen.

Wijktafel Budget

Jaarlijks stelt de gemeente Middelburg een wijktafelbudget voor de wijk ter beschikking om Middelburg-Zuid te verbeteren. Aanvragen worden door sWMZ bekeken en getoetst of het aan de voorwaarden voldoet om een eventueel budget toe te kennen.

Budget aanvragen

Vul het aanvraagformulier compleet in en onderbouw een goed activiteitenplan met kostenplanning. Neem gerust contact op met sWMZ als u hierbij hulp nodig heeft.

Samen werken aan een GROENE leefomgeving

Heeft u een idee en goed initiatief om zelf uw wijk nog groener te maken èn te houden? Neem dan contact op met stichting Wijkteam Middelburg-Zuid. Wij nemen de aanvraag in behandeling, bekijken of deze voldoet aan de voorwaarden en of het initiatief haalbaar is. Vervolgens nemen we contact met u op om te laten weten of u in aanmerking komt voor een GROENcheque budget en geven indien nodig verdere informatie en advies om uw plannen te kunnen realiseren.

Met de GROENcheque wordt uw wijk nóg groener en kleuriger!

De gemeente heeft jaarlijks een GROENcheque beschikbaar van maximaal 500 euro per wijk. Deze bijdrage kan worden aangevraagd door bewoners op eigen initiatief en in eigen beheer wijkgroen verbeteren en onderhouden.

Om in aanmerking te komen voor deze GROENcheque zal naast een plan ook worden verwacht dat de bewoner zelf de aanleg en het onderhoud ervan voor zijn of haar rekening neemt. Wel kan het beschikbaar gestelde bedrag eventueel worden gebruikt voor uit te besteden werkzaamheden.

Niet onder de vergoedingsregeling vallen onroerende zaken zoals bankjes, afvalbakken, speelvoorzieningen etc.

Op de hoogte blijven van alle activiteiten Middelburg-Zuid?

Schrijf je vandaag nog in voor onze nieuwsbrief!