Gezamenlijk spreekuur “Wijktijd”

Gezamenlijk spreekuur “Wijktijd”

Onder de naam Wijktijd kunnen inwoners van Middelburg Zuid op het spreekuur terecht met vragen, klachten, suggesties of complimenten over hun wijk. Het spreekuur wordt gehouden in het wijkcentrum Palet, aan de Johan van Reigersbergstraat 2.

Bij het spreekuur kunnen inwoners vragen stellen aan de wijkmanager van de gemeente Middelburg en de wijkagent. Ook zal een buitengewoon opsporingsambtenaar (handhaving) van de gemeente aansluiten. Het gezamenlijk spreekuur vindt regelmatig plaats op verschillende tijdstippen om zoveel mogelijk bewoners in de gelegenheid te stellen het spreekuur te bezoeken.

Het spreekuur komt voort uit de samenwerking van gemeente en politie met bewoners om de leefomgeving op het fysieke en sociale gebied te verbeteren en de betrokkenheid van inwoners bij de leefomgeving te vergroten. Gemeente en politie trekken regelmatig samen op in de wijken. Zo worden er bijvoorbeeld in het kader van de inbraakpreventie en verkeersveiligheid eveneens samen acties georganiseerd.

No Comments Yet.

Leave a comment